http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme IV. etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke kostola

krypta v klenbe

 V mesiaci október a november sme v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary zrealizovali poslednú etapu archeologického výskumu v severnej kaplnke s pozoruhodnými nálezmi.

Výskumy v samotnej krypte rodu Okoliscanyi sme zrealizovali v roku 2016

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/archeologicky-vyskum-krypty-rodu-okolicsanyi-v-bocnej-kaplnke-kostola

 
replica rolex