http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Farnosť

Naša Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa!

Trstenský František

 Bratislava 8. septembra (TK KBS) Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním dp. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. 

2. augusta slávime sviatok Panny Márie, Kráľovnej anjelov s porciunkulovými odpustkami

 Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal, po čom túži pre spásu duší.

Slávnosť Porciunkuly 2023

 

V týchto dňoch sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom a privítali sme nového pána kaplána Gustáva

 V nedeľu 02.07.2023 sme sa spoločne rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom, ktoýí v našej farnosti pastoračne pôsobil celé dva roky. Vyjadrujeme mu veľké poďakovanie za všetku jeho pastoračnú starostivosť najmä o deti či mladých. Zároveň sme dňa 04.07.2023 pri večernej sv. omši nového pána kaplána Gustáva.

Františkánska skúsenosť 23 počas letných dní aj v našej farnosti

 Milí farníci ... pozývame vás alebo vašich priateľov, známych na františkánsku skúsenosť v našej farnosti, je to už tretí ročník.

Naša farnosť slávila slávnosť 1. svätého prijímania

 

Vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary sme v nedeľu 14. mája 2023 slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich detí. Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách a obetách aj naďalej, aby prijatie Eucharistického Krista týmto deťom a ich rodinám bol skutočne novým priestorom, v ktorom duchovný život bude rásť. 

Pripravujeme Letný detský tábor našej farnosti - Zuberec 2023

zuberec

 Pozývame všetky deti našej farnosti Okoličné od 7 do 15 rokov na Letný pobytový Tábor v termíne 16.-22. júla 2023 na fare v Zuberci. Pre deti je pripravený zaujímavý program.

Syndikovať obsah
 
replica rolex