http://www.farnostokolicne.sk

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je Ministerstvom kultúry schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom prinavrátenia vápenných omietok na hradobný múr kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch (omietky vnútornej strany múru) a odovzdaná na Ministerstvo kultúry SR v polovici decembra 2022, bola v mesiaci júl 2023 schválená vo výške 20 000 Eur. Cieľom obnovy je zlepšiť stavebno-technický stav predmetného múru z jeho vnútornej strany v polovičnom rozsahu doplnením chýbajúceho lomového kameňa a ložnej vápennej malty, následne realizovať tzv. prednástrek /zabraňuje transportu solí do omietok/, následne realizovať sanačnú  vápennú omietku a nakoniec finálnu vápennú jemnú. Technologický systém obnovy Mape Antique je už realizovaný na vonkajšej strane hradbového múru a vstupnej bráne v r. 2020/21.

 
replica rolex