http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Obnova filiálneho kostola

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je úspešné ukončený

Smrečany plot 2023

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru) je v polovičnej výmere ukončený. Cieľom predmetnej obnovy bolo zlepšenie stavebno-technického stavu hradbového kamenného múru z jeho vnútornej strany prinavrátením vápenných sanačných omietok, ktoré boli aplikované podľa technologického postupu Mape Antique.

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je Ministerstvom kultúry schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom prinavrátenia vápenných omietok na hradobný múr kostola Očisťovania Pan

Zrealizovali sme Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

výskum Smrečany 2021

 Počas posledného mesiaca roku 2021 sme na fasáde fiiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov. Výskum bol zameraný na identifikovanie a zhodnotenie jednotlivých omietkových a náterových vrtiev s určením ich stratigrafie, charakterizovanie ich technického stavu, kvality a rozsahu zachovania.

Vstupná brána do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je kompletne obnovená

vstupná brána 2021

 Po minuloročnom komplexnom prinavrátení sanačných omietok na hradbovom múre z vonkajšej strany sme dňa 20. októbra 2021 pristúpili k obnove zvislých konštrukcií vstupnej brány do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Keďže v minulosti boli na túto vstupnú bránu aplikované nevhodné cementové omietky, bolo nutné v plnom rozsahu tieto sekundárne zásahy odstrániť.

Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa, omietky vonkajšej strany múru je vo fáze samotnej realizácie

omietky plot práca

 Rímskokatolícky kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je ranogotická pamiatka z polovice 14. stor. výnimočne zachovaná najmä svojím interiérom. Súčasťou tejto pamiatky je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej je situovaný kostol. Ohradená plocha má tvar nepravidelného osemuholníka, múr je kamenný s novou sedlovou šindľovou strieškou.

Zrealizovali sme Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

stallum 2019

 V druhom polroku 2019 sme zrealizovali Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum je datovaná na začiatok 16. stor.Umiestnená je pod západnou emporou a dodnes súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho rrenesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola.

Zrealizovali sme Sanáciu kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

hradbový múr 2019

 V druhom polroku 2019 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali sanáciu kamenného hradbového múru v podobe obnovy jeho zvislých a vodorovných konštrukcií. Súčasťou ranogotického kostola z polovice 14. stor. je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej si situovaný kostol.

Vstupná brána do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch dostala kompletne nové zastrešenie a tým sa zavŕšila celková obnova zastrešenia!

Smečany komplet

 Počas týchto novembrových dní sme zavŕšili zastrešením vstupnej brány 8 ročné práce na komplexnej obnove zastrešenia filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie a jeho hradbového múru.

Samotné zastrešenie vstupnej brány bolo v rámci projektovej dokumentácie 2. etapou, po zastrešení hradbového múru v rokoch 2016-2017 v dl'žke 150m, ktorá bola ako prvá.

Syndikovať obsah
 
replica rolex