http://www.farnostokolicne.sk

Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa, omietky vonkajšej strany múru je vo fáze samotnej realizácie

omietky plot práca

 Rímskokatolícky kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je ranogotická pamiatka z polovice 14. stor. výnimočne zachovaná najmä svojím interiérom. Súčasťou tejto pamiatky je hradbový múr, ktorý obkolesuje mierne svahovitú plochu, uprostred ktorej je situovaný kostol. Ohradená plocha má tvar nepravidelného osemuholníka, múr je kamenný s novou sedlovou šindľovou strieškou. Línia múru je osemkrát zalomená, prerušená len murovanou vstupnou bránou. Po komplexnej obnove zastrešenia a sanácii kamenného muriva z jej vonkajšej strany sme v polovici deviateho mesiaca spustili obnovu s názvom "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa, omietky vonkajšej strany múru", pričom cieľom predmetnej obnovy je zlepšiť stavebno-technický stav a to prinavrátením dodnes neexistujúceho stavu jeho omietnutia a zároveň zrealizovať sanačné úpravy voči vlhkosti. Realizácia sanačných vápenných omietok spočíva v štyroch etapách - prednástreku, sanačnej omietke v spodnej polovici muriva vysoko zasolenej, sanačnej omietky v hornej časti muriva a  finálnej omietke.

Prinášame Vám historické foto, ktorá prináša pohľad na pôvodne omietnutý hradbový múr kostola.

 

 

 
replica rolex