http://www.farnostokolicne.sk

Vstupná brána do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch dostala kompletne nové zastrešenie a tým sa zavŕšila celková obnova zastrešenia!

Smečany komplet

 Počas týchto novembrových dní sme zavŕšili zastrešením vstupnej brány 8 ročné práce na komplexnej obnove zastrešenia filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie a jeho hradbového múru.

Samotné zastrešenie vstupnej brány bolo v rámci projektovej dokumentácie 2. etapou, po zastrešení hradbového múru v rokoch 2016-2017 v dl'žke 150m, ktorá bola ako prvá.

Súčasťou hradbového múru je murovaná architektúra vstupnej brány, ktorá sa nachádza v jeho severovýchdnej časti. Tvoria ju dva nosné rovnobežné múry osadené kolmo na hradbový múr. Múry sú priečne previazané drevenými trámami, nesúcimi valbovú  valbovú strechu. Otvorený priestor je bez podhľadu, teda s otovoreným priehľadom na krovnú konštrukciu. Vstupná brána spolu s hradbovým múrom je súčasťou jednotného celku, ktorý tvorí kostol s areálom a významnou mierou sa podiela na architektonickom výraze areálu.

Stavebnotechnický stav pôvodného zastrešenia si vyžadoval komplexnú sanáciu, keďže viaceré konštrukčné prvky boli sekundárne a strešná krytina vykazovala jasné známky deštrukcie.

Cieľom obnovy bola realizácia novej sedlovej krovnej konštrukcie s 2x prekladanou drevenou šindľovou krytinou z červeného smreku.

Všetky odpublikované články k obnove od roku 2011 2018 nájdete na: www.farnostokolicne.sk/category/kategorie/obnova-vezi-smrecany

 

Tento projekt finančné podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 

 
replica rolex