http://www.farnostokolicne.sk

Vstupná brána do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je kompletne obnovená

vstupná brána 2021

 Po minuloročnom komplexnom prinavrátení sanačných omietok na hradbovom múre z vonkajšej strany sme dňa 20. októbra 2021 pristúpili k obnove zvislých konštrukcií vstupnej brány do areálu kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Keďže v minulosti boli na túto vstupnú bránu aplikované nevhodné cementové omietky, bolo nutné v plnom rozsahu tieto sekundárne zásahy odstrániť. Daná obnova si zároveň vyžiadala lokálne opravy muriva a najmä domurovanie v hornej časti zvislej konštrukcie aby sa dosiahla rovnaká horizontálna rovina pri oboch konštrukciách. Následne sme mohli aplikovať sanačný prednástrek Mapei Antique Rinzaffo v 100% rozsahu. Po uplynutí výrobcom danej lehoty sme aplikovali sanačnú omietku Mapei Antique MC Macchina a následne finálnu vrstvu Mapei Antique Grosso. Použitím daných materiálov prišlo k zosúladeniu so samotných hradbovým múrom, kde bol použitý rovnaký technologický postup.

Samotnej obnovej vstupnej brány predchádzala kompletná obnova jej zastrešenia v roku 2018. Viac na: www.farnostokolicne.sk/clanok/vstupna-brana-do-arealu-kostola-ocistovania-panny-marie-v-smrecanoch-dostala-kompletne-nove-z

 

Predmetnú obnovu finančné podporila Obec Smrečany.

 

 
replica rolex