http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

stallum 2019

 V druhom polroku 2019 sme zrealizovali Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum je datovaná na začiatok 16. stor.Umiestnená je pod západnou emporou a dodnes súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho rrenesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola. Technológia šablónovej maľby, ktorú nachádzame na najstaršej (chrbtovej) časti lavice, sa nachádza aj na samotnom spomínanom strope. Samotná lavica sa skladá z prednej časti pozostávajúcej z čítacieho pultu a kľakátkovej dosky, pričom prednú časť parapetu tvoria dve kazetové výplne. Lavica je delená na 4. sedacie časti tromi profilovanými priečkami. Operadlovú časť tvorí kazetová výplň v počte 6 kusov, ktorá v hornej časti je zaklenutá stropným prekrytím. Celková operadlová časť je vyzdobená primárnou šablónovou maľbou v troch motívoch.

Zrealizovaná etapa reštaurovania spočívala v jej očistení, petrifikácii, doplnení drevnej hmoty ako aj tmelením, pričom spodná časť lavice bola poškodená drevokazným hmyzom a hubami, ktoré spôsobili spráchnivetie konštrukčnej časti.

 
replica rolex