http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

výskum Smrečany 2021

 Počas posledného mesiaca roku 2021 sme na fasáde fiiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch zrealizovali Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov. Výskum bol zameraný na identifikovanie a zhodnotenie jednotlivých omietkových a náterových vrtiev s určením ich stratigrafie, charakterizovanie ich technického stavu, kvality a rozsahu zachovania. Zároveň sa overila existencia farebných pigmentov, maľovanej výzdoby a to prostredníctvom zrealizovaných reštaurátorských sond. Výskum bol zameraný aj na kamenné prvky fasády - okenné ostenia, kružby, rímsy či vstupného portálu spolu s portálom do podvežia.

Cieľom tejto realizácie je vypracovanie Návrhu na reštaurovanie exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ktorý sa následne predloží na schválenie Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Táto výskumná etapa nakoniec určí podmienky pre reštaurátorskú eteriérovú obnovu fasád kostola.

 

 
replica rolex