http://www.farnostokolicne.sk

Zrealizovali sme Sanáciu hradbového kamenného múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vonkajšej strany múru)

 

Realizáciu II. etapy Sanácie kamenného hradbového múru (omietky vonkajšej strany) kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch sme naplno spustili po stanovení konkrétneho technologického postupu, vytvorení vzorky priamo na hradbovom múre a odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. 

Samotné práce sa začali realizovať 29. septembra 2020 zariadením staveniska s potrebným technickým vybavením. Po aplikovaní prednástreku Mape Antique Rinzaffo za pomoci omietaceho zariadenia sa od 05.októbra začali nanášať sanačné omietky podľa stanoveného technického postupu Mape Antique MC Macchine a Mape Intonaco NHL rovnako za pomoci omietacieho zariadenia. Táto časť obnovy bola ukončená 16. októbra 2020. Následne sa na celé murivo naniesla finálna povrchová úprava materiálom Mape Antique FC Grosso. Všetky práce boli ukončené 23. októbra 2020. Celková výmera omietnutého muriva bola 300m2, pričom spotreba na 1m2 činila 50kg sanačných omietok. Celkový objem spotrebovaného materiálu bol 14 000kg.

Takto obnovené hradbové kamenné murivo dosahuje potrebnú technologickú aj vizuálnu kvalitu nielen s krátkodobého ale aj s dlhodobého hľadiska. 

 

 

 

 
replica rolex