V Nedeľu Božieho milosrdenstva zvony aj nášho farského kostola pozvú k modlitbe za obete pandémie

covid 19

 V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

Individuálna návšteva chrámu

Božie milosrdenstvo

 Rozhodnutím vlády SR od 01.04.2021 cesta na účel individuálnej duchovnej starostlvosti dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto by mal záujme, môže sa súkromne pomodliť v kostole za dodržania platných hygienických predpisov (dezinfekcia, respirátor...) Vzhľadom na prebiehanúcu obnovu interiéru kostola sv. Petra z Alkantary, pri ktorej je pracovný čas hlavného dodávateľa stavby v dňoch pondelok-štvrtok od 06:00 do 20:00 hod.

Veľkonočný pozdrav 2021

Ďakujem, že na nás myslíte v "bezpríjmovej" dobe. V prvom kvartáli 2021 naša farnosť mala finančný príjem...

Dakujeme ceruzka

  Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí na nás myslíte v tejto "bezpríjmovej" dobe a pomáhate nám postupne  zvládať všetky potrebné finančné záväzky, ktoré máme nielen v režijných nákladoch ale aj pri spolufinancovaní projektu "Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom".

Na BIELU SOBOTU

A znovu na kolenách - 9. zastavenie

Srdečne Vás pozývame na individuálnu modlitbu pri Božom hrobe v kostole sv. Petra z Alkantary

 Srdečne Vás pozývame na individuálnu modlitbu pri Božom hrobe pred Eucharistickým Kristom v kostole sv. Petra z Alkantary dnes (Veľký piatok) od 16:00 hod. do 19:30 hod a na Bielu sobotu od 09:00 do 19:00 hod. Vaša prítomnosť v našom chráme je možná pri dodržaní platných epidemiologických opatrení. Povzbudujeme Vás, aby ste sa prišli pokloniť Ježišovi osobnou modlitbou.

Syndikovať obsah