Oznamy: umenie

A znovu na kolenách - 9. zastavenie

4. adventný koncert z nášho kostola sv. Petra z Alkantary vysielame o 16:00 hod.

tv liptov

 "ŠTYRI SVIEČKY UŽ HORIA" - 4. adventný koncert mesta Liptovský Mikuláš z nášho kostola sv. Petra z Alkantary si môžete od 16:00 hod. pozrieť na:

www.youtube.com/watch 

Prajeme Vám v tomto čase adventu prijemné nedeľné popoludnie.

4. adventný koncert 2019

 

Symbol spadnutého obrazu v našom chráme

 

Dvanásť osobností získalo cenu KBS Fra Angelico za prínos do umenia

fra angelico nuovo

 Bratislava 21. februára (TK KBS) Dvanásť osobností získalo cenu patróna umelcov Fra Angelico. Troch laureátov v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tých, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku, ocenila v utorok 20.

Trailer Po stopách Majstra Pavla

Trailer Po stopách Majstra Pavla nájdete na:

www.youtube.com/watch 

 

Pred sviatkom Fra Angelica KBS ocení kresťanských umelcov

fra  angelico

 Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, (pripadá na 18. februára), sa vo štvrtok 14. februára uskutoční slávnostné odovzdanie rovnomennej ceny umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

Výstava "Krv" v SNG je ojedinelým trans-historickým kurátorským projektom

výstava "krv"

 Vo večerných hodinách 13. decembra 2012 bola v Esterházyho paláci v Bratislave za účasti mnohých návštevníkov otvorená jedinečná výstava s jednoduchým názvom "Krv". Prináša zaujímavé i netradičné pohľady sociálneho, náboženského, literárneho druhu  na túto kategóriu života i smrti človeka a to od 14. stor. po súčastnosť.

Syndikovať obsah