http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Rok viery

Katechéza pápeža Františka: „Milujeme Cirkev tak, ako vlastnú mamu?“

Francesco in piazza san pietro

 Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes pokračujeme v katechézach o Cirkvi v rámci tohto Roka viery. Medzi obrazmi, ktoré si zvolil II.

Zamyslenie otca biskupa Štefana na január - Biblická viera

Sečka erb

 Plné znenie zamyslenia otca biskupa Štefana na mesiac január nájdete na: dieceza.kapitula.sk/

 

P. Cantalamessa predstavil kľúč k čítaniu Druhého vatikánskeho koncilu

cantalamesa 2012

 „Bez pôsobenia Ducha Svätého by bol Druhý vatikánsky koncil iba mŕtvou literou,“ toto boli slová pátra Raniera Cantalamessu, kazateľa Pápežského domu, v rámci druhej adventnej kázne, v ktorej pozval k uvažovaniu nad touto témou. V Kaplnke Redemptoris Mater si ju vypočul Svätý Otec spolu s členmi rímskej kúrie.

Svätý Otec počas vešpier v Sixtínskej kaplnke o podstate Michelangelovho diela

sixtínska kaplnka michelangelo

 čera v podvečer slávil pápež Benedikt XVI. vešpery v Sixtínskej kaplnke pri príležitosti 500. výročia jej inaugurácie.

Slová Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána

papa in casa II.

 Po svätej omši sa Námestie sv. Petra a priľahlé námestie zaplnili tisíckami pútnikov z celého sveta, aby sa spolu s Benediktom XVI. pomodlili poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Predtým však im z okna svojej pracovne adresoval tieto slová:

Prezentácia Posolstva synody novinárom

synoda 2012 - XVI.

 Včera schválené Posolstvo synody o novej evanjelizácii predstavili médiám na tlačovej konferencii v Tlačovom stredisku Svätej stolice kardinál Giuseppe Betori, arcibiskup Florencie a predseda Komisie pre posolstvo, spolu s jej podpredsedom Luisom Antoniom Taglem, arcibiskupom Manily a osobitným sekretárom synody Pierrom Marie Carrem, montpellierskym arcibiskupom.

Bilancia synody podľa kardinála Scolu

synoda 2012 - XV.

 Práce synody o novej evanjelizácii sa schýlili k svojmu záveru. Pre účastníkov tohto 13. generálneho riadneho zhromaždenia synody biskupov je tu čas bilancovať. Obdobím veľmi intenzívnym, ktoré potrebuje ďalší čas na hlbšie uvedomenie si všetkého, ho nazval kardinál Angelo Scola, milánsky arcibiskup:

Synodálni otcovia schválili znenie záverečného posolstva

synoda 2012 - XIV.

 V piatok predpoludním pokračovala synoda biskupov o novej evanjelizácii 20.

Syndikovať obsah
 
replica rolex