http://www.farnostokolicne.sk

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 vyúčtovaní zrealizovaných projektov za rok 2021

vyúčtovania 2021

 Vo štvrtok 20. januára sme na Ministerstvo kultúry SR v Bratislave doručili vyúčtovania Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné ako súčasť zrealizovaných projektov v roku 2021 aby sme naplnili podmienky čerpania dotácií.

Predmetné vyúčtovania sú tieto:

Názov žiadosti pre projekty kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.1:

 

1. Výmena sekundárnych okenných výplní gotických okien - II. etapa (trojlodie a severná kaplnka), Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Schválená dotácia bola vo výške 23 000 Eur ( spoluúčasť farnosti 1 248 Eur). 

link:www.farnostokolicne.sk/clanok/zrealizovali-sme-vymenu-sekundarnych-okennych-vyplni-gotickych-okien-ii-etapa-trojlodie-sever

2. Bočný oltár sv. Ondreja z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Liptovskom Mikuláši - Okoličnom, ÚZPF 1619/1-10, sochárska výzdoba - záverečná etapa. Schválená dotácia bola vo výške 13 000 Eur ( spoluúčasť farnosti 650 Eur).  

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/restaurovanie-bocny-oltar-sv-ondreja-socharska-vyzdoba-zaverecna-etapa-je-zrealizovana-v-rozs

 

Názov žiadosti pre projekt kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.3:

 

1. Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) // follow-up projekt 

II. etapa: výskum, dokumentácia, redakcia a predtlačová príprava. Schválená dotácia bola vo výške 4 000 Eur ( spoluúčasť farnosti 200 Eur).

link:www.farnostokolicne.sk/clanok/zrealizovali-sme-projekt-s-nazvom-frantiskansky-klastorny-kostol-v-okolicnom-monografia-follo

 

 

 Názov žiadosti pre projekt kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom v podprograme 1.6

 

1. Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 2019-2022. Vyúčtovanie dotácie za 2. polrok 2021 vo výške vo výške 75 435 Eur ( spoluúčasť farnosti 4 050 Eur).

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/prezentacia-projektu-stavebne-upravy-interieru-ii-etapa-kostol-sv-petra-z-alkantary-v-2-polr-0 

 

 
Názov žiadostí pre projekty kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch v podprograme 1.1

 

1. Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch – II. etapa (omietky vnútornej strany múru a vstupnej brány), ÚZPF č. 372/3, 372/2 - žiadosť nebola schválená

2. Reštaurátorský výskum exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ÚZPF: 372/1. Schválená dotácia bola vo výške 7 000 Eur ( spoluúčasť farnosti 350 Eur).  

link: www.farnostokolicne.sk/clanok/zrealizovali-sme-restauratorsky-vyskum-exterierovych-omietok-kamennych-prvkov-fasady-kostola-

Ďakujeme za akúkoľvek Vašu pomoc pri obnove našich chrámov, ktorou nám pomáhate napĺňať naše záväzky voči všetkým dodávateľom ale najmä, že napomáhate chrániť a zveľadovať sakrálne hodnoty našej farnosti.


 
replica rolex