Oznamy: škola Roku viery

Benedikt XVI. počas generálnej audiencie: Pán je ten, ktorý vedie svoju Cirkev

papa in audiencia XXXXV.

 Veriaci na Námestí sv. Petra sa dnes rozlúčili s pápežom Benediktom XVI. Vejúce vlajky z rôznych kútov sveta a nadšený pokrik prítomných sprevádzali nielen jeho príchod, ale aj celú generálnu audienciu. „Vždy v našom srdci“ či „v modlitbách stále s tebou“, aj takto zneli nadpisy na transparentoch.

Benedikt XVI. v katechéze o prekonávaní pokušenia podriaďovať Boha vlastnému egu

papa in audiencia XXXXIII.

 V dnešnej katechéze, ktorú Benedikt XVI. predniesol pred zaplnenou Aulou Pavla VI., sa venoval téme práve začatého pôstneho obdobia. Jej text prinášame v plnom znení: 

Benedikt XVI. v katechéze o Bohu ako pôvodcovi ľudského života a stvorenstva

papa in audiencia XXXXI.

 O Bohu ako o pôvodcovi ľudského života a stvorenstva a osobitnom vzťahu s človekom hovoril dnes dopoludnia Benedikt XVI. vo svojej katechéze počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. Pokračoval tak vo svojich úvahách nad prvými slovami Kréda. Ponúkame vám plné znenie tejto katechézy: 

Benedikt XVI. v katechéze o Bohu ako Otcovi, ktorý sa z nás nikdy neunaví

papa in audiencia XXXX.

  O Božom otcovstve a Božej všemohúcnosti, ktorá sa prejavuje v jeho dobrote, láskavosti a milosrdenstve, a nie v ukazovaní sily – dnes hovoril pápež Benedikt XVI. počas pravidelnej generálnej audiencie, ktorá sa konala v Aule Pavla VI. vo Vatikáne:

 

Benedikt XVI.: Viera aj ako cesta paradoxov

papa in audiencia XXXIX.

 Veriť v Boha znamená nemať strach ísť proti spoločnosti, v ktorej Boh tak veľmi chýba,“ povedal počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI.

Benedikt XVI. v katechéze: Aj neveriaci môžu vidieť Božiu tvár

papa in audiencia XXXVII.

 Veľkou novinou o príchode Ježiša je, že Božia tvár, predtým skrytá, je viditeľná pre všetkých, aj pre tých, ktorí neveria. Aj takto sa dnes prihovoril Benedikt XVI. veriacim, ktorí sa dopoludnia zišli v Aule Pavla VI. na pravidelnej generálnej audiencii:

Benedikt XVI. počas generálnej audiencie o Ježišovom vtelení

papa in audiencia XXXVIII.

 Dar lásky neslýchaného realizmu, ktorý učí, čo znamená darovať sa bezhranične: taký je podľa Benedikta XVI. význam Ježišovho vtelenia. Počas dnešnej generálnej audiencie v Aule Pavla VI. Svätý Otec venoval katechézu prvotným udalostiam kresťanskej spásy.

Benedikt XVI. v katechéze počas generálnej audiencie o pôvode Ježiša Krista

papa in audiencia XXXVII.

 Dnes predpoludním sa v Aule Pavla VI. konala prvá tohtoročná generálna audiencia Benedikta XVI. Vo svojej katechéze, ktorú predniesol pre pútnikov z celého sveta, sa Svätý Otec venoval téme pôvodu Ježiša Krista: 

Benedikt XVI. počas audiencie: Božia sláva sa ukazuje v chudobe dieťaťa

aula Pavla VI. 2012

 Pravdou Vianoc je, že „zdanlivá bezmocnosť“ dieťaťa, „prekoná hluk mocností sveta“. Uviedol Benedikt XVI. v Aule Pavla VI. počas 43. generálnej audiencie a teda poslednej v tomto roku, ktorú venoval zamysleniu nad Máriinou vierou počas jej života.

Benedikt XVI.: Advent pozvaním na cestu Božou prítomnosťou

papa in audiecia XXXVI

 História Izraela učí, že je pre veriaceho nevyhnutné živo pamäť na udalosti, ktoré tvoria dejiny spásy, uviedol Benedikt XVI. v dnešnej katechéze počas pravidelnej generálnej audiencie v Aule Pavla VI. Nasleduje plné znenie katechézy:

Syndikovať obsah