http://www.farnostokolicne.sk

Pastorácia

Farnosť je určité spoločenstvo veriacich natrvalo ustanovené v miestnej cirkvi, o ktoré je pastoračná starostlivosť pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi. Je miestom, kde všetci veriaci môžu byť zhromaždení na slávenie nedeľnej Eucharistie. Farnosť uvádza veriaci ľuď do riadneho liturgického života a zhromažďuje ho na spomínané slávenia, vyučuje spásonosné Kristovo učenie, praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch:

Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu... Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.

Katechizmus katolíckej cirkvi, čl.2179

 
replica rolex