Farský úrad

tabuľa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné

Kláštorná 123                                                           

031 04 Liptovský Mikuláš, mestská časť Okoličné

 

mobil: 0949 217 797

e-mail: okolicne@farnostokolicne.sk

 

Zápis k prijatiu sviatostí (krstu, manželstva) ako aj vystavenie úradných dokumentov poskytujeme v pracovné dni v  kancelárii farského úradu v Okoličnom. Intencie na sv. omše zapisujeme po sv. omšiach v sakristii. 

V súrnom prípade aj inokedy.

 

V prípade potreby volajte katolíckeho kňaza (k chorému) na hore uvedenom tel. čísle alebo k Školským sestrám sv. Františka  044/ 552 63 65.