http://www.farnostokolicne.sk

1. etapa: reštaurovanie oltárnej architektúry Bočného oltára sv. Ondreja je zrealizované

oltár sv. ondreja

 Reprezentačný bočný oltár sv. Ondreja umiestnený v severnej lodi kostola sv. Petra z Alkantary patrí medzi dôležité doklady historizmu 18. storočia. V 1/2 18. storočia kostol dostáva nový barokový mobiliár ako hlavný oltár sv. Petra z Alkantary či viacero bočných oltárov.  Ako prvý sa v tomto čase dostáva v roku 1710 oltár sv. Ondreja, ktorého ikonografický program je úzko spätý s poslaním františkánskeho konventu pôsobiaceho v Okoličnom. Predstavuje ranobarokové oltárne dielo s pokojnou portálovou úpravou, ktoré mohlo vzniknúť v niektorej spišskej dielni a dodnes sa nám zahoval vo svojej autentickej podobe z doby vniku bez sekundárnych zásahov.

Stĺpová oltárna architektúra je situovaná na jednoduchú sekundárnu menzu, ktorá bude nahradená v samotnej severnej lodi kostola pevnou, kamennou. Hlavná kostra architektúry má povrchovú úpravu čiernej farebnosti. Sochársku zložku oltára tvorí sedem sôch. Všetky sochy sú v základnej pozícii rovnaké, majú štíhle predl'žené postavy s pomernej jednoduchou drevorezbou.

Technický stav samotného oltára pred reštaurovaním zodpovedal svojmu veku bez akýchkoľvek predchádzajúcich zásahov v podmienkach nadmernej vhlkosti v severnej lodi kostola.

Tento projekt je finančné podporený Ministerstvom kultúry SR

 

 

 
replica rolex