http://www.farnostokolicne.sk

10. výročie smrti Mons. Františka Tondru

Tondra

 Dňa 03. apríla 2022 sme si pripomenuli 10. výročie smrti spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba,  sa zišli v Katedrále sv. Martina mnohí kňazi a veriaci, aby si pripomenuli osobnosť tohto nástupcu apoštolov na spišskom biskupskom stolci a prosili za spásu jeho nesmrteľnej duše. Svätú omšu za zosnulého biskupa Tondru celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a ďalší prítomní kňazi.V homílii biskup Ján Kuboš poukázal na dôležitosť budovania jednoty, ku ktorej vyzýval aj biskup František, keď povzbudzoval, aby sme hľadali viac to čo spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Takýmto spojivom je Ježiš Kristus, ktorý je jedinou pravou Cestou, Pravdou a Životom a zároveň základom, na ktorom pevne stojí celá Cirkev.

Pred záverečným požehnaním nasledovala modlitba desiatku ruženca za zosnulého biskupa a požehnanie relikviou svätých Filipa a Jakuba, ktorá sa nachádza v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka.

viac na: kapitula.sk/10-vyrocie-od-smrti-mons-frantiska-tondru/

 
replica rolex