http://www.farnostokolicne.sk

Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary

 Počas uplynulých mesiacov (august-november 2017) sme v interiéri trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary zrealizovali archeologický výskum (spolu s architektonicko-historickým a antropologickým výskumom) v miestach obvodových stien ako prvý krok sanácie vlhkosti. Spočiatku sa postupne odstránili novodobé nášľapné vrstvy aby sa následne archeologicky preskúmali všetky staršie historické vrstvy.

Týmto spôsobom sa zachytili tri úrovne podláh:

1. zo začiatku 20. stor. - dostala názov "Sztehlová" (podľa architekta, ktorý realizoval obnovu kostola), 2. z prvej polovice 18. stor. - baroková (pieskovec), 3. z čias výstavby kostola - tehlová. Na základe identifikácie týchto podláh zároveň poznáme aj ich samotné výšky ako aj základovú špáru trojlodia.

Druhou časťou výskumu boli objavené staršie kamenné základy v západnej časti kostola, presnejšie povedané, pri stavbe kostola využili staršie existujúce základy a na nich postavili západnú časť trojlodia. Tento nehnuteľný archeologický nález bol zdokumentovaný v celej svojej dĺžke (severná  a južná strana 8m, západná,10m), hĺbke základu 220cm a šírke 170cm. Na západnej strane v dvoch miestach sa odkryli 2 ďalšie kamenné múry v 90 stupňovom uložení k základu kostola. Veľkosť týchto základov zodpovedá rozmerom základu. Tie však do značnej miery boli v minulosti rozobraté za účelom pochovávania.

Treťou časťou výskumu bolo nájdenie veľkého počtu hrobových miest, časťou medzi sebou navzájom porušených, značné množstvo kostrových pozostatkov v takzvaných zásypových vrstvách spolu s keramikou či ďalšími dobovými predmetmi.

Zrealizovaná tretia etapa výskumu kostola sv. Petra z Alkantary opäť priniesla veľa nových poznatkov a tým aj komplexnejší pohľad na túto najväčšiu gotickú stabu Liptova.

Tento projekt finančné podporilo Mesto Liptovský Mikuláš 

 
replica rolex