http://www.farnostokolicne.sk

Barokový organový nástroj v kostole sv. Petra z Alkantary s novou vzduchotechnikou

 V poslednom októbrovom dni barokový organový nástroj v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary dostal novú vzduchotechniku. Keďže jeden z dvoch ventilátorov tohto roku zhorel pričom ich vek je viac ako 80 rokov, pristúpili sme k realizácii kompletnej obnovy tejto dôležitej časti nástroja. Staré ventilátory náhral nový, svojou charakteristikou vhodný práve do barokového organového nástroja. Zároveň bola nutná aj výmena 90 ročného vzduchového mecha, ktorý vykazoval značné známky poškodeia za nový, opäť svojou proporciou vhodný pre náš organ. Celú obnovu zrealizovala firma, ktorá sa výlučne špecializuje na výrobu a obnovu orhanových nástrojv.

Tento projekt bol financovaný aj za podpory VUC Žilina.

  

 
replica rolex