http://www.farnostokolicne.sk

"Betlehem sv. Františka" prichádza aj k jeho kostolu v Okoličnom

betlehem 2015

 V roku 1223 sv. František z Assisi chcel osláviť Vianove dovtedy nevídaným spôsobom. Prišiel do Greccia k svojmu priateľovi Giovannimu Vellitovi a povedal mu: "Rád by som s tebou oslávil Vianoce. Pri pustovni je jedna jaskyňa, uprav ju ako maštaľ a jasle naplň senom. Treba, aby tam boli ako v Betleheme vôl a oslík. Aspoň raz by som chcel naozaj osláviť príchod Ježiša na zem a na vlastné oči vidieť, do akej chudoby a biedy prišiel z lásky k nám.

A tak na základe tejto túžby sv. Františka vznikla krásna tradícia betlehemov. V tomto roku v kompletnej podobe v životnej veľkosti prichádza betlehem aj ku "kostolu sv. Františka"  v Okoličnom. Betlehem je verejnosti prístupný od 17.12. 2015 do 10.01.2016 v Parku pátra Linčovského pri kostole sv. Petra z Alkantary.

Realizácia projektu bola finančné podporená Mestom Liptovský Mikuláš.

 

 
replica rolex