http://www.farnostokolicne.sk

Čo sú Katechézy Dobrého Pastiera?

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt good shepherdKatechézy Dobrého pastiera je koncept náboženskej výchovy, ktorého cieľom je aby si dieťa už od útleho veku budovalo živý vzťah so živým Bohom. Privádzajú dieťa k vedomému prežívaniu liturgie, osobnej modlitbe, k životu v spoločenstve. 

Deje sa to v miestnosti zvanej “átrium” (čo znamená predsieň do chrámu), ktorá je akoby premostením medzi triedou, kde sa vyučuje a chrámom, kde je prítomný Boh vo Sviatosti. Autorkami tohoto konceptu sú doktorka teológie Sofia Cavalletti a montessori učiteľka Gianna Gobbi, ktoré strávili viac ako 50 rokov pozorovaním detí a skúmaním ich náboženského potenciálu.

Tento koncept má viac ako 60 ročnú tradíciu a je rozšírený po celom svete. Átrium navštívil aj pápež Ján Pavol II a sestry Matky Terezy otvorili množstvo átrií pre chudobné deti po celom svete.

 

Program katechéz  tvoria 3 časti: 

1. stupeň (3-6 rokov) - zameraný na získanie dôvery a nadviazanie vzťahu s Bohom

2. stupeň (6-9 rokov) - zameraný na mravné otázky

3. stupeň (9-12 rokov) - zameraný na Cirkev, spoločenstvo

 

 

V našej farnosti by sme sa v utorok chceli venovať skupinke 1. stupňa vo veku 3-4 ročných detí.

Podľa Sofie Cavalletti je práve tento vek kľúčovým časom pre náboženskú výchovu, deti majú špeciálnu duchovnú vnímavosť. Je to čas vytvárania konceptov, ktoré pretrvávajú, čas vstupovania do vzťahu bez intelektualizmu a moralizmu a práve v tomto veku majú deti jedinečnú schopnosť zaľúbiť sa do Boha.

Stretnutia v átriu budú zamerané na témy: svätá omša, advent, Vianoce, Ježiš - Dobrý pastier, podobenstvá o Božom kráľovstve, sviatosť krstu, Ježišove vzkriesenie.

 

Stretnutia v átriu sú raz týždenne cca 60 minút (z toho len 10-15 minút je katechéza). Deti sú v átriu bez rodičov, na pomoc deťom prichádza katechéta, či "asistent". 

 

 

Čas:  27. 09. 2022 – 23. 05. 2023 

            utorok približne 16.00 a 17:00

 

Miesto: átrium na fare v Okoličnom

 

Podmienkou účasti detí na katechézach je

krátke stretnutie s ich rodičmi 

v utorok 13. 09. 2022 17:00 v kostole v Okoličnom, 

na ktorom sa vysvetlí práca dieťaťa v átriu a podstata katechéz.

Kontakt: katarinaholosova@gmail.com 

Bližšie informácie o katechézach nájdete aj tu:

http://zastolom.sk/ked-sa-dieta-bohu-neuci-spoznava-ho-osobne/

 
replica rolex