http://www.farnostokolicne.sk

Elektronický zápis na sväté omše v režime OP

xoyondo

 Prosíme Vás vzhľadom na aktuálne pravidlá účasti veriacich na bohoslužbách, aby ste sa prostredníctvom online rezervácie prihlásili na jednotlivé slávenia.

Prosím, zvoľte si termín Vašej účastni na slávení sv. omše, o ktorú máte záujem spolu s počtom osôb - každú osobu osobitne!

Po otvorení online rezervácie Vás prosíme, aby ste do voľnej kolónky napísali svoje meno, označili termín Vašej účasti na sv. omši a potvrdili Ulož.

LINK PRE ONLINE REZERVÁCIU: XOYONDO.COM/DP/LQZTZWAIDCPX0QH

Prihlásením sa zaväzujete vo svedomí, že na svätú omšu určite prídete.


Ak by ste nemohli prísť, stornujte svoju rezerváciu.

Od 10. decembra sa OBNOVUJE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB v našich kostoloch pre OP (očkovaní, prekonaní covid 19), pričom zmenu maximálnej kapacity účastníkov bohoslužieb a tiež zmenu definície režimu „OP“.

ÚVZ SR zmenil dňa 22.12.2021 vyhlášku č. 307/2021 V. v. SR novou vyhláškou č. 310/2021 V. v. SR, pričom platia tieto opatrenia:

 

1. Do režimu „OP“ spadajú:

a) osoby kompletne očkované,

 

b) osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a sú schopné sa preukázať:

i. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR

ii. a negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

 

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

2. Najvyšší počet účastníkov bohoslužieb je 30 osôb alebo 1 osoba na 15 m2.

Preto sa na každú sv. omšu prihláste cez elektronickú registráciu na našej webovej stránke farnostokolicne.sk – registrácia je povinnáKostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom má 400m2, takže platí pravidlo max. 30 osôb, 

c) pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass.Elektronická registrácia je nutná pre samotnú prezenčnú účasť. Zároveň aj naďalej prinášajte lístky, aby sme naplnili požiadavku povinného zoznamu veriaich na jednotlivých sv. omšiach. Vždy nová rezervácia bude spustená v deň po uplynutí danej lehoty na prihlasovanie.Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.

 
replica rolex