http://www.farnostokolicne.sk

Havarijný stav väzných trámov krovnej konštrukcie kostola v Smrečanoch

postupmá výmena väzných trámov

 Realizácia 3. etapy obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch sa nutne rozširuje o kompletnú obnovu väzných trámov krovnej konštrukcie. Po posúdení projektovým dozorom, Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, stavebným dozorom ako aj samotným vlastníkom sme dospeli k záveru nutnej obnovy všetkých väzných trámov, keďže vykazujú neprimerané poškodenie červotočom a hnilobou. Posledný stavebný zásah  smerujúcim k stropnej konštrukcie spočíval v doplnení ďalších drevených guľatín medzi pôvodnejšie väzné trámy, zároveň sa však odstránili v spodnej časti z 22 kusov 20 kusov vzpier medzi väzným trámom a krokvou. K tomu ešte pribudla z hornej časti stropu záťaž v podobe heraklitu a betónového poteru. Táto obnova bola realizovaná v rokoch 1953 až 1956. Takto staticky i technicky nevyhovujúci stav bolo potrebné zmeniť. Preto pracovníci Oblastného reštauratorského ateliéru v Levoči pristúpili k samotnej demontáži renesančného dreveného maľovaného stropu, následne sa zdemontovali doskové debnenia stropu i heraklit s betónovým poterom. Až po všetkých týchto prácach sme mohli pristúpiť k postupnej výmene väzných trámov rozmerov 220x180x10 000 za pomoci ťažkej techniky a zdatných tesárov. Počas všetkých týchto prác interiér kostola sme chránili veľkorozmerovými plachtami ako v interiéri tak aj na samotnej streche kostola. 

Následne sa na nové väzné trámy v interiéri kostola nainštalovalo nové doskové debnenie, ktorým sme oddelili drevenú krovnú konštrukciu od samotného interiéru kostola.

Táto obnova je realizovaná za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 
replica rolex