Kostol sv. Petra z Alkantary je pripravený na svoju konsekráciu! Srdečne Vás na zajtrajšiu slávnosť pozývame.