http://www.farnostokolicne.sk

Naša farnosť odovzdala na Ministerstvo kultúry SR finančné a vecné vyúčtovanie zrealizovaných projektov za rok 2020

vyúčtovanie r. 2020

 Po zrealizovaní 5-tich schválených projektov Ministerstva kultúry SR v rámci Dotačného systému "Obnovme si svoj dom"  v roku 2020 sme 19. januára 2021 adresovali finančné a vecné vyúčtovanie predmetných projektov:

Podprogram 1.1

Názov projektu: 

1. Obnova pôvodnej stredovekej úrovne podlahy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Výška dotácie -11 000 Eur, výška 5% spoluúčasti - 708 Eur.

2. Reštaurovanie „Bočný oltár sv. Ondreja“ – II. etapa: oltárna architektúra a sochárska výzdoba v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Výška dotácie - 15 000 Eur, výška 5% spoluúčasti - 1 152 Eur.

3. Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch – II. etapa (omietky vonkajšej strany múru). Výška dotácie - 25 000Eur, výška 5% spoluúčasti - 3 046 Eur.

 

4. Komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch – II. etapa. Výška dotácie - 5 000Eur, výška 5% spoluúčasti - 361 Eur.

 

Podprogram 1.3

Názov projektu

 

5. Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) – I.  etapa: výskum a dokumentácia - Výška dotácie - 7 000 Eur, výška 5% spoluúčasti - 450 Eur.

 

Podprogram 1.6

Súbežne sme odovzdali v poradí 6-te finančné a vecné vyúčtovanie realizovaného projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (čas realizácie 2019-2021) za druhý polrok 2020. Výška preinvestovanej dotácie - 136 651,37 Eur, výška 5% spoluúčasti - 7 014, 72 Eur.

 

 

 
replica rolex