http://www.farnostokolicne.sk

Naša farnosť Okoličné prináša veriaci možnosť poskytnúť svoje milodary aj bezhotovostne vo farskom kostole

 

 
replica rolex