Naša farnosť Okoličné prináša veriaci možnosť poskytnúť svoje milodary aj bezhotovostne vo farskom kostole