http://www.farnostokolicne.sk

Neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná-stallum je komplexne zreštaurovaná

lavica kostolná stallum 2020

 Počas posledných pracovných dní roka 2020 sme vo filiálnom kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch nanovo nainštalovali neskorogotickú drevenú maľovanú lavicu kostolnú - stallum, ktorá po dvoch rokoch reštaurátorských prác je komplexne zreštaurovaná.

V závere novembra 2018 bola neskorogotická lavica prevezená do Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči za účelom zrealizovania reštaurátorského výskumu, ktorý bol následne schválený Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. V rokoch 2019 a 2020 bola žiadosť farnosti Okoličné v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom na Ministerstve kultúry SR úspešne schválená a samotné komplexné reštaurovanie neskorogotickej lavice bolo finančne podporené. Všetky reštaurátorské práce boli zrealizované už ale v súkromných ateléroch odborného reštaurátora rovnako v Levoči. Komplexné reštaurovanie bolo zamerané na výrobu novej drevenej podlahy lavice (staršia, nie pôvodná, bola úplne napadnutá hnilobou, keďže lavica desaťročia bola položená priamo na zemine pod emporou kostola. Podlahové vrstvy pod lavicou jednoducho chýbali.), petrifikácie, doplnenie jednotlivých drevených častí lavice alebo sfunkčnenie pohyblivých sedákov, retuš farebných časti a ich scelenie a jej finálne zakonzervovanie.Takto komplexne zreštaurovaná neskorogotická drevená maľovaná lavica kostolná stallum, datovaná na začiatok 16. stor. reprezentuje a zároveň súvisí s bohato zachovaným neskorogotickým interiérom kostola a najmä s jeho renesančným dreveným maľovaným stropom v lodi kostola. Technológia šablónovej maľby, ktorú nachádzame na najstaršej (chrbtovej) časti lavice, sa nachádza aj na samotnom spomínanom strope. Samotná lavica sa skladá z prednej časti pozostávajúcej z čítacieho pultu a kľakátkovej dosky, pričom prednú časť parapetu tvoria dve kazetové výplne. Lavica je delená na 4. sedacie časti tromi profilovanými priečkami. Operadlovú časť tvorí kazetová výplň v počte 6 kusov, ktorá v hornej časti je zaklenutá stropným prekrytím. Celková operadlová časť je vyzdobená primárnou šablónovou maľbou v troch motívoch.

Zreštaurovaná lavica kostolná - stallum tak hodnotovo dopĺňa výnimočný neskorogotický interiér kostola Očisťovania Panny Márie a sama o sebe je nositeľkou nielen liturgického zariadenia kostola ale svojim umeleckým stvárnením je v pomeroch našich regiónov ojedinelá.

 
replica rolex