http://www.farnostokolicne.sk

Obnova hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - 1. etapa

hradbový múr 1

 Počas uplynulých týždňov sme pristúpili k realizácii 1. etapy Sanácie zastrešenia hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Brána, hradbový múr tvoria s ranogotickým kostolom ucelený areál, ktorého nepravidelný pôdorys vymedzuje hradbový múr. Bol postavený pravdepodobne v dobe vzniku kostola a dodnes si zachoval stredoveký ráz. Samotný múr je murovaný z lomového kameňa, bez oporného sytému, neomietnutý. Múr má po celej svojej dĺžke jednotnú výšku prispôsobenú terénu cca 2,20m. Je prekrytý pomerne vysokou a strmou sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. Zrealizované práce boli zamerané práve na obnovu zastrešenia, konkrétne obnovu krovnej konštrukcie, výmenu latovania a šindľovej krytiny z červeného smreku. Obnova bola zrealizovaná na dĺžke 100 m hradbového múru.

 

Sanácia zastrešenia hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch bolo finančne podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 
replica rolex