http://www.farnostokolicne.sk

Obnova zastrešenia hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je kompletne hotová

dokončenie hradbového múru

 Počas uplynulých týždňov (november-december) sme pristúpili k realizácii 1. etapy Sanácie zastrešenia hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch-Dokončenie. Zrealizovali  sme obnovu zastrešenia zvyšných 50 m hradbového múru. Zrealizované práce boli zamerané práve na obnovu zastrešenia, konkrétne obnovu krovnej konštrukcie, výmenu latovania a šindľovej krytiny z červeného smreku. Práce na celej obnove priebiehali v rokoch 2016-2017 v celkovej dĺžke 150m hradbového múru pričom bolo potrebné na obnovenú krovnú konštrukciu osadiť cca 14 000 kusov šindľov.

Brána, hradbový múr tvoria s ranogotickým kostolom ucelený areál, ktorého nepravidelný pôdorys vymedzuje hradbový múr. Bol postavený pravdepodobne v dobe vzniku kostola a dodnes si zachoval stredoveký ráz. Samotný múr je murovaný z lomového kameňa, bez oporného sytému, neomietnutý. Múr má po celej svojej dĺžke jednotnú výšku prispôsobenú terénu cca 2,20m. Je prekrytý pomerne vysokou a strmou sedlovou strieškou so šindľovou krytinou. 

Sanácia zastrešenia hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - Dokončenie bola finančne podporená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 
replica rolex