Otvorili sme Výstavu Betlehemov - Blízke i vzdialené krajiny 2019 v Múzeu L.Mattyasovszkého