http://www.farnostokolicne.sk

Poďakovanie všetkým darcom a dobrodincom

solidarita 2021

Uplynulý rok nás všetkých zaskočili nečakanými udalosťami. Priniesol nám mnohé obmedzenia, straty ale azda nám aj pomohol hľadieť na našu realitu iným spôsobom.

 

S malými prestávkami živých, osobných stretnutí sa stretávame a počujeme aspoň prostredníctvom youtube kanála – farnostokolicne, čo nás samozrejme teší a budeme v tejto forme stretávania sa vo svete „online“ viery pokračovať.

 

Naša farnosť Okoličné zároveň v tomto náročnom období (začiatkom roka 2020) začala realizovať projekt výnimočného významu zameraný na komplexnú obnovu interiéru kostola sv. Petra z Alkantary, ktorý bol Ministerstvom kultúry SR schválený vo výške 801 603 Eur, pričom záväzok nášho spolufinancovania je vo výške 64 736,00 Eur počas r. 2020-2021.

 

Sme veľmi vďační za Vašu solidaritu a duchovnú blízkosť Vám všetkým. Práve vďaka Vám, ktorí ste prispeli alebo pravidelne prispievate, môžeme zvládať základné režijné výdavky farnosti a nateraz okolo 15% spolufinancovania.

 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí stojíte pri našej farnosti a tak aj naďalej vytvárame jedno farské spoločenstvo. Tešíme sa na osobné stretnutia.

 

Jozef Tomaga

farský administrátor

 
replica rolex