http://www.farnostokolicne.sk

Potvrdené-kostol sv. Petra z Alkantary má historický krov z roku 1496-1499!

krov nad loďou

 V druhej polovici septembra (21. 09.09) sme na našom webe zverejnili informáciu, že nás navštívil odborník na dendrochronológiu, aby započal výskum na drevenej konštrukcii strechy kostola. Dnes poznáme výsledok: Kostol sv. Petra z Alkantary má pôvodný historický krov z červeného smreka, ktorého stromy boli zoťaté v rokoch 1496 až 1499. Metodiku dendrochronológie si môžete pozrieť na www.dendrochronologie.cz/metodika. Týmto odborným výsledkom sa drevená strešná konštrukcia radí veľkosťou a tesárskym spracovaním  medzi unikáty Slovenska. A to objektívne. Ide o hambálkový krov, neskorostredoveký s troma výškovými úrovňami a troma stolicami aj nad trojlodím, aj nad svätyňou, pričom šírka krovu je 15 m, dlžka 42 metrov a výška nad loďou 12,3 m, nad svätyňou 8,3 m. Celková plocha strechy je 1350 metrov štvorcových.

 Z gotických drevených strešných konštrukcií sa veľkosťou a štýlom tesárskeho spracovania (rybynové platovanie) nachádzajú ešte dve - Spišská Kapitula (krov je však podstatne riedší v lodi-drevený šindeľ si nevyžadoval veľké nadimenzovanie trámov. Avšak nad Zápoľského kaplnkou sa nachádza krov totožný nášmu-nadimenzovaní, kvôli ťažkej krytine)  a Dóm sv. Martina, ktorý má už niektoré časti vymenené. Krov na kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom pozná iba niekoľko malých zásahov (posilnenie priečnej väzby) z roku 1903, keby sa osadila krytina, ktorú vidíme dnes. Dnes však potrebuje komplexnejšiu obnovu - nutné je vymeniť pomurnice, ktoré sú vlkosťou pieskovca odhnité a vymeniť niekoľko trámov, ktoré boli atakované zatekaním. Až tak je možné vymeniť strešnú krytinu. Vypracovaný projekt na finančnú podporu, ktorý sme v týchto dňoch podali, s týmto všetkým ráta. 

Každopádne, máme tu Boží dom, ktorý nás prevyšuje a privádza do úžasu i pokory v každej oblasti.

Poznámka: Typ rybynového plátu spočíva v technológii, kde dva spájané trámy sú zatesané do seba spôsobom, kde koniec začapovaného trámu je širší ako jeho začiatok (ako chvostová plutva ryby). Takýmto spôsobom spájania sa trámy nedokážu vytiahnuť (širší koniec neprejde cez užší začiatok začapovania) Trámy sú potom následne spojené dubovým klinom, ktorý ich len spája. Táto technológia je použitá na celej drevenej strešnej konštrukcii a že si vyžaduje skutočnú tesársku zručnosť, o tom niet pochýb.  

viac vo fotogalériiwww.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/zaujimavosti/historicky-krov

 
replica rolex