Prajeme Vám, aby ste Svätý týždeň prežili v duchovnom načúvaní nášho Pána, lebo prichádza Jeho hodina... a s ňou spása aj môjho života