http://www.farnostokolicne.sk

Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II.etapa, kostol sv. Petra z Alkantary", 01.01.2022-31.05.2022

foto v závere obnovy

 Realizácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom" v mesiacoch 01.01.2022 - 31.05.2022 vstúpila do svojej poslednej fázy, ktorá mala za cieľ:

V mesiacoch január a február finálne ukončenie všetkých retuší na neskorostredovekých nástenných maľbách - františkánske nebo v centrálnej klenbe trojlodia kostola. Tieto reštaurátorské práce boli v uvedených mesiacich úspešne zrealizované, 10. marca bola lešenárska konštrukcia zdemontovaná. V rámci týchto finálnych úprav samotná farnosť pripravila dňa 20. februára 2022  v interiéri kostola prezentáciu zreštaurovaných nástenných malieb pre odbornú a laickú verejnosť s možnosťou nástenné maľby si osobne pozrieť aj z blízka.

Súbežne sa od začiatku februára spustili práce pre montáž masívnych kamenných stupňov medzi trojlodím a svätyňou, trojlodím a severnou kaplnkou, vstupnou kamennou obrubou do františkánskej krypty. Taktiež sa zrealizovala vzorka uloženia dlažby s navrhovaným technickým postupom, ktorá bola vyhodnotená na samostatnom kontrolnom dni, na ktorom sa schválil nasledovný technický postup:

Penetrácia konštrukčnej podlahy - Primer G Pro Mapei

Cementové lepidlo Keraquick Maxi S1 sivý Mapei

Dilatačná fólia MApequard UM 53 Mapei

Cementové lepidlo Keraquick Maxi S1 biele Mapei

Pieskovcová dlažba 900X600, 600x600,400x600

Tak sa mohlo začať so samotnou montážou kamennej pieskovcovej dlažby podľa navrhnutého kladačského plánu. Prvá etapa montáže sa začala pri kamenných stupňoch triumfálneho oblúka a postupne smerovala k hlavnému oltáru, kde bola ukončená uložením masívnych kamenných stupňov. Tieto práce boli realizované od 01. marca do 13. apríla 2022.

Druhá etapa montáže kamennej dlažby bola nasmerovaná na celé trojlodie kostola, opäť podla schváleného kladačského plánu a technického postupu.Tieto práce boli realizované od 20. apríla do 31. mája 2022. 

Posledná fáza obnovy zahŕňala finálne úpravy omietok zvislých konštrukcií v styku s podlahou, montáž koncových zariadení v rámci modernizácie kostola a opätovnú inštaláciu mobiliáru trojlodia a svätyne kostola.

Interiér svätyne a trojlodia kostola je po 29 mesiacoch intenzívnych prác komplexne zreštaurovaný a stavebne obnovený. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto významnej obnove podieľali.

 
replica rolex