Prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, preto Vás srdečne pozývame na slávenie Ekumenických pobožností