http://www.farnostokolicne.sk

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru)" je úspešné ukončený

Smrečany plot 2023

Projekt "Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru) je v polovičnej výmere ukončený. Cieľom predmetnej obnovy bolo zlepšenie stavebno-technického stavu hradbového kamenného múru z jeho vnútornej strany prinavrátením vápenných sanačných omietok, ktoré boli aplikované podľa technologického postupu Mape Antique. Aplikovaná bola vo viacerých vrstvách priedušná, vápenná, makroporézna, odvlhčovacia omietka bielej farebnosti s vlnenou profilovou úpravou. V roku 2023 sme horeuvedeným spôsobom obnovili polovičnú vnútornú výmeru, ktorá je v číselnom vyjadrení 163m2 plochy.

Realizáciu obnovy finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

viac aj v tomto článku: www.farnostokolicne.sk/clanok/projekt-sanacia-kamenneho-hradboveho-muru-kostola-ocistovania-panny-marie-v-smrecanoch-ii-eta

 

 
replica rolex