http://www.farnostokolicne.sk

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený

sevená kaplnka 2023

 Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť: severná kaplnka v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený. Predmetná časť je súčasťou Projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy interiéru - 2. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary", ktorá bola rozdelená na dve časti:

1. svätyňa a trojlodie kostola realizovaná v r. 2020-2022

2. severná kaplnka realizovaná v rokoch 2023 - 

Za zmienku v tejto súvislosti stojí zrealizovaná 1. etapa obnovy s názvom - Obnova krovu a strešných rovín v rokoch 2010-2011. Zároveň aj v severnej kaplnke boli zrealizované všetky pamiatkové výskumy - komplexný archeologický výskum, antrolopogický výskum gotickej krypty kaplnky, reštaurátorský výskum, architektonicko-historický výskum v rokoch 2016-2020. Následne bolli zrealizované práce na sanácii vlhkosti, nové konštrukčné podlahy, technologická modernizácia kaplnky ako aj nové okenné výplne severných gotických okien v rokoch 2020-2022.

Až tak sme mohli spustiť realizovanie obnovy s názvom: "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť: severná kaplnka v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova, ktorej zámerom bolo:

- komplexné odstránenie všetkých sekundárnych náterov a omietok

- obnova zvislých a vodorovných konštukcií s lokálnymi statickými poruchami 

- stavebno-remeselná obnova primárnych omietok

- aplikácia nových sanačných omietok

- reštaurátorská obnova gotických kamenných článkov klenby, okenných ostení a ďalších detailov

- technologická modernizácia - elektroinštalácie, osvetlenie. UK, monitorovanie...

Horeuvedená obnova bola realizovaná v termíne 05-11/2023.

Záverečná časť obnovy je zameraná na nové nášľapné kamenné podlahy severnej kaplnky podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá bude realizovaná na základe dostupných možností.

 ďalšie články:

1. www.farnostokolicne.sk/clanok/projekt-stavebne-upravy-interieru-kostola-sv-petra-z-alkantary-2-cast-severna-kaplnka-je-vo-f

2. www.farnostokolicne.sk/clanok/projekt-stavebne-upravy-interieru-kostola-sv-petra-z-alkantary-2-cast-severna-kaplnka-je-mini

 

 
replica rolex