http://www.farnostokolicne.sk

Reštaurovanie sochárskej výzdoby "Bočného oltára Ukrižovania"

Zreštaurovaná sochárska výzdoba oltára

 Počas druhého polroka 2015 bola na Bočnom oltári Ukrižovania zrealizovaná predposledná etapa reštaurovania -.reštaurovanie sochárskej výzdoby barokového oltára. Komplexné reštaurátorské práce boli zrealizované v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči. Zaujímavosťou je, že Bočný oltár Ukrižovania bol zhotovený pre gotickú plastiku Ukrižovaného Krista datovanú r. 1490. Donátorom oltára je Ladislav Okoličiansky ako aj v prípade hlavného oltára. Oltár vznikol v r. 1764. 

Sochárska výzdoba pozostáva z dvoch párov anjelov v hornej časti drapérie, sochy Panny Márie a sv. Jána, ktoré vytvárajú známu scénu Kalvárie spolu s Ukrižovaným Kristom.

Reštaurátorské práce sú realizované za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/zaujimavosti/restaurovanie-socharskej-vyzdoby-bocneho-oltara-ukrizovania

 
replica rolex