http://www.farnostokolicne.sk

Slávenie verejných bohoslužieb sa od 10. decembra obnovuje vo farskom i filiálnom kostole

 
replica rolex