http://www.farnostokolicne.sk

Slová Benedikta XVI. v závere slávnostného ukončenia Kňazského roku

anno sacerdote roma

   Vatikán (11. júna, RV) - V závere dnešnej slávnosti k ukončeniu Roku kňazov sa pápež osobitne poďakoval Kongregácii pre klérus, za prácu počas celého Kňazského roku a za zorganizovanie týchto mimoriadnych dní. Okrem toho pozdravil Svätý Otec prítomných kardinálov a biskupov, osobitne tiež tých, ktorí prišli zo vzdialenejších kútov sveta. Tých pozdravil Svätý Otec vo viacerých jazykoch. V angličtine povedal: 

„Teraz by som rád pozdravil všetkých anglicky hovoriacich kňazov prítomných na dnešnej slávnosti! Moji drahí bratia, pri vyjadrení mojej vďaky za vašu lásku Kristovi a jeho neveste Cirkvi, vás opäť slávnostne žiadam, aby ste boli verní vašim sľubom. Slúžte Bohu a vášmu ľudu so svätosťou a odvahou a vždy potvrdzujte vašimi životmi tajomstvo Pánovho kríža. Nech Boh hojne žehná vašu apoštolskú námahu!“

Potom nasledoval pozdrav po nemecky. „Z celého srdca“ pozdravil Benedikt XVI. biskupov, kňazov a zasvätené osoby a všetkých pútnikov. „Kde niet súdržnosti, tam niet ani pokroku. Ak zostaneme vzájomne spojení, ak zotrváme v Kristovi, skutočnom Viniči, potom môžeme byť mocnými a živými svedkami lásky a pravdy“– povedal Svätý Otec. 

Nasledovali pozdravy po španielsky a po portugalsky. Poľsky hovoriacim pútnikom sa prihovoril slovami žalmistu: 

„Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života“ (Ž 23,6). Drahí bratia, Kristus si vás vybral, povolal vás, zahrnul vás dobrotou a milosťou.S úprimným srdcom prijímajte tento dar každým dňom a prinášajte ho s láskou tým, ku ktorým ste poslaní. Buďte svätí a privádzajte aj ostatných ku svätosti v Kristovi.“

V závere pozdravil pápež talianskych a rímskych kňazov, ako aj biskupov, seminaristov obradov východných katolíckych cirkví a všetkých povzbudil pokračovať s obnoveným elánom na ceste posvätenia v tomto posvätnom úrade, ktorý im Pán zveril. 
zdroj: www.radiovaticana.org 

 
replica rolex