http://www.farnostokolicne.sk

Spišská diecéza má 8 novokňazov a sedem nových diakonov

kňazská vysviacka 2012

Spišská Kapitula 16. júna (TK KBS) - V sobotu 16. júna 2012 spišský biskup Mons. Štefan Sečka vysvätil pre Spišskú diecézu osem novokňazov, ktorí sa šesť rokov pripravovali na kňazstvo. Tesne pred vysviackou si vykonali duchovné cvičenia a v sobotu 9. júna po vykonaní štátnych skúšok boli promovaní na magistrov katolíckej teológie.

Odo dňa kňazskej vysviacky sú dekrétom poverení vykonávať kňazskú službu v konkrétnych farnostiach Spišskej diecézy. Biskup vo svojej homílii ordinandom pripomenul, že v ich kňazskom živote musia pamätať na evanjeliové odumieranie tomuto svetu a zapálenosť v ohlasovaní Božieho slova. Zároveň ich povzbudil slovami: „Nedajte sa znechutiť a nikdy nemerajte a nepočítajte, čo všetko a či je to ešte našou povinnosťou. Biskup tiež upriamil pozornosť na slová Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý v jednej knihe hovorí, že naozaj naša kňazská služba je dar, ktorý si nesmieme nechať pre seba, ale máme ho odovzdávať Božiemu ľudu. V závere biskup povzbudil novokňazov k radostnej horlivosti za spásu duší a aby si svoje kňazské povolanie vychutnávali až do hĺbky. „Želám vám, moji drahí, aby s pomocou Panny Márie vaše kňazské povolanie bolo pre vás najdrahšou skutočnosťou vášho života a aby bolo vaším potešením. Buďte vždy spokojní, že ste kňazmi, po celý život, aby ste najväčšiu radosť mohli zakúsiť vtedy, keď vám sám Pán príde v ústrety. Nech sa na príhovor sv. Cyrila Metoda váš život stane požehnaním pre Boží ľud“, povedal biskup Sečka.

Novokňazi sa na záver slávnosti poďakovali otcovi biskupovi, predstaveným kňazského seminára, svojim rodičom, priateľom a známym a úprimne vyznali, že sa chcú dávať ako „dobrý chlieb“ Božiemu ľudu, ku ktorému budú poslaní. Hneď po vysviacke v nedeľu 17. júna niektorí z nich budú slúžiť svoje primičné sväté omše vo svojich rodiskách.

Novokňazov v Spišskej diecéze dostanú tieto farnosti: Námestovo, Ludrová, Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá, Vysoké Tatry a Stará Ľubovňa.

Novokňazi Spišskej diecézy s miestom určenia kaplánskeho miesta:
Pavol Forgáč, Oravský Podzámok
kaplán v Poprade

Karol Križian, Okoličné
kaplán v Spišskej Belej

Radoslav Majerník, Spišská Nová Ves
kaplán v Starej Ľubovni

Vladimír Malec, Poprad
kaplán vo Svite

Matúš Oravec, Kežmarok
kaplán v Ludrovej

Roman Saniga, Liptovské Revúce
kaplán v Námestove

Martin Schreiner, Hubová
kaplán v Kežmarku

Patrik Taraj, Tvrdošín, Krásna Hôrka
kaplán vo Vysokých Tatrách

Spišský biskup vysvätil vo štvrtok 14. júna 2012 pre Spišskú diecézu aj sedem nových diakonov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Biskup v závere slávnosti poukázal aj na symbolické číslo „sedem“, čo znamená plnosť. Vyjadril tak nádej, že noví diakoni budú tak , ako prví diakoni v Cirkvi, ktorých bolo tiež sedem, plní Ducha Svätého a nebude im chýbať duch nábožnosti, ochoty a služby. Zároveň im pripomenul, že sú jeho prvými diakonmi, ktorých svätí ako diecézny biskup. Diakoni počas prázdnin budú vykonávať diakonskú prax v jednotlivých farnostiach Spišskej diecézy.

Noví diakoni Spišskej diecézy: Štefan Belko, Liptovská Štiavnica; Peter Duffala, Chmeľnica; Lukáš Fejerčák, Kežmarok; Peter Gaži, Valaliky; Marek Jamrich, Ľubochňa; Dominik, Janky, Ružomberok; Martin Zummer, Vrbov.

Zdroj: dieceza.kapitula.sk

( TK KBS, kap; ml ) 20120616010

 
replica rolex