http://www.farnostokolicne.sk

Spišská diecéza má nový Zákamenský dekanát

kríž orava

 Spišský diecézny biskup zriadil s účinnosťou od 12. júla 2012 Zákamenský dekanát, ktorý vznikol odčlenením niektorých farností z Námestovského dekanátu. Do novovzniknutého dekanátu patria tieto farnosti:

farnosť Babín s filiálkou Vasiľov; farnosť Breza; farnosť Hruštín s filiálkou Vaňovka; farnosť Krušetnica s filiálkou Lomná; farnosť Lokca s filiálkou Ťapešovo; farnosť Novoť; farnosť Oravská Lesná; farnosť Zákamenné (spolu: 8 farností).

 

 

Sídlo dekanátu je teraz v Babíne a dekanom tohto dekanátu sa stal Mgr. Marián Pánik, farár v Babíne.

 

zdroj: www.kapitula.sk

 

 
replica rolex