http://www.farnostokolicne.sk

Spoločne hľadajme, kam máme ísť... a modlime sa za synodálnu Cirkev

logo synodalita

 

Božia cirkev je pozvaná na synodu.

Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite:

tá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi.

www.synoda.sk bude sprevádzať dvojročnú cestu (2021-2023) reflexie a zdieľania celej Cirkvi.

 

viac na: www.synoda.sk

 

 

 
replica rolex