V Kristovom hrobe sa dnes napĺňa prísľub večnosti pre každého, kto k nemu pristúpi s vierou.