http://www.farnostokolicne.sk

V spišskej katedrále si pripomenuli pamätný deň smrti J. Vojtaššáka

Vojtaššák Ján

  Spišská Kapitula 6. augusta (TK KBS) - V sobotu 4. augusta 2012 si v spišskej katedrále pripomenuli pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu pri tejto príležitosti slávil spišský biskup Mons. Štefan Sečka v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Kazateľom bol súdny vikár a postulátor kauzy blahorečenia biskupa Vojtaššáka Mons. Ján Duda. 


V homílii poukázal na to, že proces blahorečenia sa netýka len tých, ktorí sa v procese priamo angažujú, ale je to aj proces duchovného dozrievania veriacich. Sú to slová kardinála Angela Amata, ktorý nazval kanonizačný proces hagiografickou katechézou Božieho ľudu. "Mnohí si myslia, že iter proceduralis sa týka iba tých, ktorí na kánonizácii priamo pracujú. Ale on hovorí, že iter proceduralis musí byť zároveň aj iter spiritualis čiže "cestou doprevádzania veriacich", "duchovnou púťou viery", "dozrievaním viery", že Boží ľud má byť pozvaný k spoznávaniu svätosti života konkrétnych osôb, objavovaní rýdzej svätosti, spoznávaním jeho čnosti, oddanosti Bohu a Cirkvi. Týmto sa proces stáva aj katechézou, kedy Duch Svätý hýbe a pohýňa k svätosti mnohých veriacich. Toto je skutočným cieľom kánonizačných procesov. Z tohto jasne vyplýva, že námaha a modlitba i poznávanie svätosti biskupa Jána Vojtaššáka má svoj význam i zmysel a že je procesom dozrievania našej viery v pokore, modlitbe, trpezlivosti i poznávaní veľkých skutkov Božích", zdôraznil kazateľ. 

Na konci svätej omše biskup Sečka odovzdal dekréty novým monsignorom. Benedikt XVI. menoval za pápežských kaplánov generálneho vikára prof. Antona Tyrola, špirituála v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule doc. Jozefa Bieľaka, farára v Poľanovciach ThDr. Alojza Frankovského a emeritného farára v Krušetnici ThDr. Pavla Janáča. Všetkým menovaným prináleží právo nosiť titul “monsignor” (Mons.). 

Po modlitbe pri hrobe biskupa Vojtaššáka sa konalo ešte spomienkové pásmo na biskupa Vojtaššáka, ktoré si pripravili veriaci z jednotlivých farností Spišskonovoveského dekanátu.

TK KBS informoval Peter Majda

( TK KBS, pm; ml ) 20120806021 

 

 
replica rolex