http://www.farnostokolicne.sk

V týchto dňoch sme sa rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom a privítali sme nového pána kaplána Gustáva

 V nedeľu 02.07.2023 sme sa spoločne rozlúčili s pánom kaplánom Štefanom, ktoýí v našej farnosti pastoračne pôsobil celé dva roky. Vyjadrujeme mu veľké poďakovanie za všetku jeho pastoračnú starostivosť najmä o deti či mladých. Zároveň sme dňa 04.07.2023 pri večernej sv. omši nového pána kaplána Gustáva. Prajeme mu v našej farnosti aby prijal tento nový priestor a aby sme tak mohli spoločne navzájom vytvárať živé spoločenstvo veriacich.

 
replica rolex