Vo svojich modlitbách si spomeňme na kňaza p. Josefa, ktorého mnohí z nás poznali...