http://www.farnostokolicne.sk

Vypracovali sme a odovzdali 4 projekty pre grantovú výzvu Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom 2024

 Pre nadchádzajúce obdobie 2024 naša farnosti spolu za účasti pomoci jednotlivých odborníkov vypracovala a koncom novembra 2023 odovzdala nové žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné za účelom získania finančných prostriedkov z Grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom pre jednotlivé zámery pamiatkovej obnovy farského kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom a filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, ktoré sú rozdelené do jednotlivých podprogramov:

1.1 - Obnova kultúrných pamiatok_ 

V poradí prvá žiadosť je zameraná na obnovu severnej kaplnky farského kostola s názvom: Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, 2. časť - severná kaplnka: nášľapné pieskovcové povrchy podláh. Cieľom tohto projektu je realizácia finálnej pieskovcovej podlahy, kamenných stupňov pred jednotlivými bočnými barokovými oltármi ako aj prekrytie vstupu do krypty rodu Okoliscányi.

V poradí druhá žiadosť je zameraná na poslednú fázu obnovy hradbového múru  s názvom: Sanácia kamenného hradbového múru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa (omietky vnútornej strany múru v jej druhej časti výmery). Predmetná obnova má za cieľ prinavrátiť hradbovému múru vápenné omietky v celom rozsahu a tak zlepšiť jeho stavebno-technický stav. K dnešnému dňu je zrealizovaných 80% plochy.

1.3 - Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu_

Tretia žiadosť je z našej strany zameraná na publikačnú činnosť s názvom: Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) // follow-up projekt 3. etapa: ukončenie výskumu, odborná a obrazová redakcia, lay-out knihy. Už niekoľko rokov sa venujeme aj príprave reprezentačnej populárno-vedeckej publikácii členenej do prehľadných kapitol; s bohatou fotodokumentáciou a vizualizáciami. Texty budú napísané zrozumiteľným jazykom vrátane vedeckého aparátu. Celkovo rátame s rozsahom cca 350 tlačených strán, formát A4 alebo B4; v atraktívnej grafickej úprave. 

 

1.6 - Reštaurovanie kultúrnych pamiatok_

Štvrtá žiadosť je zameraná na oblasť reštaurátorskej obnovy s názvom: Komplexné reštaurovanie exteriérových omietok a kamenných prvkov fasády veže kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Po zrealizovaní komplexného reštaurátorského výskumu a jeho schválení KPU ZA sme pripravení sa v jednotlivých etapách venovať aj reštaurátorskej obnove tohto vzácneho ranogotického kostola. V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať samotný schvaľovancí proces o ktorom Vás budeme informovať.

 
replica rolex